Leverings Informationer

En del af informationen herunder er et uddrag fra PriGo's Handelsbetingelser.


3. Levering og leveringstid

  1. Levering sker udelukkende til adresser i danmark.. PriGo leverer ikke til oversøiske og udenlandske modtageradresser.
  2. Levering sker CIP (INCOTERMS). Dette indebærer, at PriGo sørger for forsendelsen og for at forsikre varen under transporten.
  3. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og PriGo. Det leveringstidspunkt som oplyses af PriGo er omtrentlig og dermed uforpligtende for PriGo, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos PriGos grossister.
  4. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. PriGo er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
  5. I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
  6. Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.


4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

  1. Køb på kredit er forbeholdt for erhvervskunder. Se ”Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende” punkt. 8.
  2. Forsendelser foretags af GLS og kan følges i deres Track & Trace system. PriGo sender e-mail med pakkens forsendelsesnummer, så kunden selv kan følge forsendelsen. Bliver afsendelsen forsinket, underretter PriGo dig snarest muligt herom.
  3. Forsendelsesomkostninger vil altid fremgå af bestillingen.
  4. Hvis din ordre indeholder bestillingsvarer, forbeholder PriGo sig retten til at foretage en samlet levering.Powered By Elecon ApS
M3D & 3D Ink, are registered trademarks of M3D LLC, Fulton MD.